top of page
  • Writer's pictureRobin Van Gansbeke

Het bouwen van een gedragen toekomstvisie voor Zuid-West-Vlaanderen

vanuit het initiatief van de intercommunale Leiedal
De 13 steden en gemeenten uit de regio Zuid-West-Vlaanderen hebben een rijke geschiedenis van samenwerking, die de voorbije decennia ononderbroken geïnspireerd en ondersteund werd door de streekintercommunale Leiedal. Als deel van deze aanpak, zette Scopernia een toekomstvisie-oefening op met de Algemeen Directeurs en hun beleidsteams, waarbij op een brede manier gekeken werd naar de impact van de grote veranderingskrachten in technologie en maatschappij. Deze oefening leidde tot een breed gedragen regionale visie, als input voor de omgevingsanalyses die de gemeenten en steden gaan uitvoeren in het kader van de verkiezingen in 2024.


Een toekomstvisie-oefening met de Algemeen Directeurs op zoek naar een breed gedragen regionale visie in aanloop van de verkiezingen van 2024.


Context


In de aanloop naar de verkiezingen in 2024, stellen de Algemeen Directeurs en hun beleidsteams traditioneel een omgevingsanalyse op. Deze grondige analyse is gebaseerd op uitgebreide data, historische gegevens en burgerbevragingen. Hoewel deze benadering een waardevol instrument is, houdt ze geen rekening met een wereld die volop in verandering is.


Voor Leiedal, dé regionale partner en streekontwikkelaar voor Zuid-West-Vlaanderen, was Scopernia eerder al betrokken bij een visie- en strategieoefening, gericht op de toekomst van de hele regio. Leiedal vond het dan ook waardevol om de informatie te delen met de lokale besturen via de Algemeen Directeurs. Vanuit deze infodeling rees het idee om de oefening met hen uit te diepen richting de lokale gedeelde uitdagingen vanuit hun eigen realiteit.


Dit resulteerde in een visiedag voor de Algemeen Directeurs en hun beleidsteams van de steden en gemeenten in Zuid-West Vlaanderen, georganiseerd door Leiedal en begeleid door Scopernia.


De omgevingsanalyse gebaseerd op uitgebreide data, historische gegevens en burgerbevragingen, houdt geen rekening met een wereld die volop in verandering is.


Doelstellingen


Dit project had twee centrale doelstellingen:

  1. Het ontwikkelen van een gedragen regionale toekomstvisie die kan dienen als vertrekpunt voor de vertaalslag op niveau van de individuele steden en gemeenten en als input voor de omgevingsanalyses.

  2. Het proactief afstemmen, tussen de lokale en interlokale partners, van de regionale dimensie binnen de individuele omgevingsanalyses.Uitvoering: Creatieve toekomstverkenning


In het kader van de oefening met Leiedal werden diverse maatschappelijke krachten geïdentificeerd die de toekomst van de regio kunnen beïnvloeden. Hiervoor werd de solide expertise en methodologie van Scopernia gecombineerd met de diepgaande regionale en domeinkennis van Leiedal.


Tijdens de visiedag met de Algemeen Directeurs en hun beleidsteams werden de krachten verkend op vlak van onder andere technologie, digitalisatie, artificiële intelligentie, klimaat, wonen, werken, mobiliteit, diversiteit, polarisatie, enzovoort.


Vervolgens doorliepen we een co-creatief proces waarin we de impact van deze maatschappelijke krachten op de regio onderzochten en beoordeelden, rekening houdend met de eigenheden van de betrokken steden en gemeenten. Wat betekenen de krachten voor onze regio en hoe vertalen deze zich naar onze gemeenten en steden? Welke impact hebben ze op de burgers en bedrijven? Wat zijn de implicaties voor ons beleid en zijn we hierop voorbereid? Dit proces leidde tot een gedetailleerde impactanalyse en een gedeelde interpretatie van de uitdagingen die op het pad liggen van de steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen.


De laatste stap in de oefening was de vertaling van de impactanalyse in een inspirerend toekomstverhaal dat het fundament biedt voor verdere actieplanning op zowel lokaal als regionaal niveau én dat fungeert als aanvulling op de traditionele omgevingsanalyses.


Tijdens de visiedag met de Algemeen Directeurs werden de krachten verkend op vlak van onder andere technologie, digitalisatie, artificiële intelligentie, klimaat, wonen, werken, mobiliteit, diversiteit, polarisatie, enzovoort.


Besluit


Deze case onderstreept het belang van regionale samenwerking en toekomstgericht denken. Het benadrukt dat historische gegevens in een snel veranderende wereld niet langer toereikend zijn en dat creatief en kritisch nadenken over de toekomst van cruciaal belang is voor een volwaardig en gedragen beleid.


Het illustreert het succes van onze co-creatiebenadering, waarin visionaire expertise en regionale kennis samenkomen om een gedragen regionale toekomstvisie te creëren en regionale samenwerking te versterken. Het biedt een waardevol model voor anderen die streven naar veerkrachtige en proactieve lokale en regionale ontwikkeling.Wil je ook praten over hoe we je kunnen helpen in het vormen van een toekomstvisie voor jouw regio, stad, gemeente of …?


Zie je het belang van een toekomstvisie-oefening als extra instrument in jouw omgevingsanalyse?91 views0 comments

コメント


bottom of page