top of page
  • Writer's picturejocaudron5

Luc Van Gorp bespreekt De Toekomstformule

Updated: Dec 5, 2023


Luc Van Gorp is voorzitter van de Christelijke Mutaliteiten (CM) en in die hoedanigheid een actief opiniemaker rond zorg en andere grote maatschappelijke thema's. Luc las het boek nog voor het in de boekhandel kwam en leverde niet enkel een quote, maar een hele review.

Caudron is een meester in het werken met verstaanbare metaforen en talrijke concrete behapbare voorbeelden die na het lezen van ‘De Toekomstformule’ door mijn hoofd blijven malen.


"Caudron is een meester in het werken met verstaanbare metaforen en talrijke concrete behapbare voorbeelden.

Wat mij echter het meest blijft hangen is of wij heel radicaal de vrijmarkteconomie alsook onze liberale democratie ten gronde moeten veranderen, met ongeziene implicaties tot gevolg, of we vanuit het overeind houden van het heersende model radicaal eerder moeten inzetten op meer duurzaamheid, omgaan met schaarste en het beheersen van de kosten.


Met de huidige escalatie in Israël en met uitbreiding het hele Midden-Oosten en de ganse wereld, ben ik niet meer zo zeker dat het louter wijzigen van de spelregels voldoende disruptief zal zijn om een gemeenschappelijke toekomst te schrijven.

Caudron schrijft zijn zoektocht vanuit zijn geloof in een democratische samenleving waarbij de vrijmarkteconomie de basis vormen. Hij gelooft sterk dat mens, maatschappij en economie behoefte hebben aan een stabiel, nieuw wereldbeeld dat opnieuw een stuk rust kan brengen.


Zijn zoektocht naar een nieuw Equilibrium klinkt als muziek in de oren waarbij we absoluut moeten inzetten op een leefbare samenleving waarbij de druk op mensen tot een menselijke schaal wordt teruggebracht. Een samenleving op mensenmaat! Een onrustige wereld heeft immers impact op alle domeinen van mens- en samenleving maar vooral op de gezondheid van mens- en samenleving.

Zijn disruptieve zoektocht om met verandering om te gaan door het beschrijven van transformatiekrachten nodigt iedereen uit een oefening te maken wat dit kan betekenen voor uw eigen organisatie. Ook ik ben benieuwd om deze oefening te doen met CM gezondheidsfonds in het licht van de vele transformatiekrachten die vanuit de samenleving op ons afkomen.


Caudron blijft ondanks zijn kritische analyse een optimist

Caudron blijft ondanks zijn kritische analyse een optimist die aanzet om via zijn toekomstformule de toegankelijkheid van mensen voor producten te waarborgen via een innovatieve en disruptieve kijk op zowel productinnovatie, sourcing-innovatie maar vooral bussinesmodel-innovatie.


Een aanrader voor elkeen die bezorgd is voor de toekomst van mens, organisatie en samenleving.

8 views0 comments

Commentaires


bottom of page